نشریه علمی«پژوهش حسابداری و حسابرسی»

لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید. در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، مقالات جهت ارزیابی به داوران ارسال نخواهد شد.

 

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است

 • حقوق معنوی اثرمتعلق به مولف است.
 • کشور محل چاپ: ایران
 • ناشر: انتشارات دانشگاه الزهرا
 • نوع نشریه: نشریه علمی
 • فرمت: چاپی و الکترونیکی
 • زبان: دو زبانه: فارسی(چکیده و منابع مقالات انگلیسی)؛
 • قابل دسترسی از: magiran,  google scholar،civilicaپرتال جامع علوم انسانی
 •   متوسط زمان داوری مقالات: 16 هفته؛
 • نوع داوریفرایند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و دوسو ناشناس و حداقل 2 داور و 1 داور تطبیقی
 • سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده میشود؛
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی

 

نشریه پژوهش حسابداری هزینه ای بابت داوری و  چاپ مقاله از نویسنده (نویسندگان ) دریافت نمی کند.

کلیه هزینه ها از طرف صاحب امتیاز (دانشگاه الزهرا) پرداخت می شود.

کلیه هزینه ها توسط سازمان صاحب امتیاز پرداخت می شود.

اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی Cc-By-NC-ND 

این مجوز صرفا به دیگران اجازه فروگذاری وبه اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانیکه هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد.

شماره جاری: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 33، تابستان 1398، صفحه 1-157 

7. تاثیر عملکرد پایداری شرکت برمازاد بازده سهام و سودآوری

صفحه 119-138

سید عباس هاشمی؛ محمدرضا قاسمی؛ احمدرضا رفیعی شهرکی