کلیدواژه‌ها = اهرم مالی
تعداد مقالات: 3
1. قدرت مدیر عامل و ساختار سرمایه مبتنی بر مدل لی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-20

فریدون رهنمای رودپشتی؛ اناهیتا زندی