نشریه علمی«پژوهش حسابداری و حسابرسی»

لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید. در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، مقالات جهت ارزیابی به داوران ارسال نخواهد شد.

 

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است

 • حقوق معنوی اثرمتعلق به مولف است.
 • کشور محل چاپ: ایران
 • ناشر: انتشارات دانشگاه الزهرا
 • نوع نشریه: نشریه علمی
 • فرمت: چاپی و الکترونیکی
 • زبان: دو زبانه: فارسی(چکیده و منابع مقالات انگلیسی)؛
 • قابل دسترسی از: magiran,  google scholar،civilicaپرتال جامع علوم انسانی
 •   متوسط زمان داوری مقالات: 16 هفته؛
 • نوع داوریفرایند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و دوسو ناشناس و حداقل 2 داور و 1 داور تطبیقی
 • سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده میشود؛
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی

 

 

هزینه دریافت مقاله: 1500000 ریال که هنگام دریافت مقاله اخذ می‌شود؛

 هزینه چاپ مقاله: 1500000 ریال که بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود؛

 

اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی Cc-By-NC-ND 

این مجوز صرفا به دیگران اجازه فروگذاری وبه اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانیکه هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد.

شماره جاری: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 36، بهار 1399، صفحه 1-183 

3. عوامل مؤثر بر بهره‌وری پژوهش‌های حسابداری

صفحه 47-69

سید علی حسینی؛ مهناز محمودخانی


4. تبیین حاکمیت شرکتی با استفاده از تئوری اقتضائی: مسیر تحقیقات آتی

صفحه 71-89

فرشاد سبز علی پور؛ محمد علی اقایی؛ سحر سپاسی