نویسنده = سید علی حسینی
تعداد مقالات: 5
1. عوامل مؤثر بر بهره‌وری پژوهش‌های حسابداری

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 47-69

سید علی حسینی؛ مهناز محمودخانی


2. شبکه‌های اجتماعی ؛بازار سرمایه و گزارشگری مالی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 23-38

سید علی حسینی؛ مهین خوئینی


4. نقش تحلیل متن و بازیابی اطلاعات در حوزه حسابداری

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 25-46

سید علی حسینی؛ صغری فصیحی؛ نسیم محمودیان


5. نقش صکوک اجاره و اوراق مشارکت در تأمین مالی شرکت‌ها

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-26

سید علی حسینی؛ هانیه حکمت؛ معصومه کاشف