نویسنده = محمود لاری دشت بیاض
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی سازوکارهای نظارتی و کنترلیِ نظام راهبری شرکتی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 59-82

محمود لاری دشت بیاض؛ هنگامه نظری؛ مصطفی قناد


2. یک شبکه عصبی مصنوعی منظم بیزی برای پیش بینی بازار سهام

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 67-82

محمود لاری دشت بیاض؛ شعبان محمدی