نویسنده = سجاد ویسی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین رابطه ساختار سرمایه، مسئله نمایندگی و عملکرد شرکت

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 133-159

ولی خدادادی؛ سجاد ویسی