نویسنده = سید عباس هاشمی
تعداد مقالات: 1
1. باورهای فلسفی گزارشگری مالی

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 81-98

سید عباس هاشمی؛ مهدی میرزائی