نویسنده = پیمان رسولی
تعداد مقالات: 1
1. ساختار سرمایه و نظریه نمایندگی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 41-66

نظام الدین رحیمیان؛ بهمن قادری؛ پیمان رسولی