نویسنده = مهدی مران جوری
تعداد مقالات: 2
1. فراتحلیل در تحقیقات حسابداری

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 125-147

مهدی مران جوری؛ جهانگیر رضوانی


2. مدیریت سود افزایشی، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 61-80

رضیه علی خانی؛ مهدی مران جوری؛ سیده فاطمه سیدزاده