نویسنده = مهدی فیل سرایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ابعاد زبان گزارشگری XBRL و سطوح پذیرش آن

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-16

مهناز نوجوان؛ مهدی محمدی؛ مهدی فیل سرایی