نویسنده = محمد صدری نیا
تعداد مقالات: 1
1. نقش گزارشگری و نظارت مالی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 139-162

پیام نوری دوآبی؛ محمد صدری نیا