نویسنده = بهمن بنی مهد
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی: کاربردها و نقاط ضعف و قوت

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 33-63

بهمن بنی مهد؛ مهدی عربی؛ شیوا حسن پور؛ شاهرخ بزرگمهریان