نویسنده = مهناز محمودخانی
تعداد مقالات: 2
1. حسابرسی عملکرد با تأکید بر بخش عمومی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 71-98

مهناز محمودخانی؛ ریحانه احمدی


2. نقش حسابرسی داخلی در پیاده سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 39-58

مهناز محمودخانی؛ ریحانه احمدی