نویسنده = حسن فرج زاده دهکردی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین تقسیم سود و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 83-107

حسن فرج زاده دهکردی؛ حسن همتی؛ امیر برزده