نویسنده = محمدحسین صفرزاده
تعداد مقالات: 2
1. متدولوژی‌های ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 57-78

محمدحسین صفرزاده؛ محمد عرب مازار یزدی


2. کیفیت سود و معیارهای اندازه گیری آن

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 125-145

محمدحسین صفرزاده