نویسنده = شهناز مشایخ
تعداد مقالات: 12
3. نظام رتبه‌بندی اعتباری شرکتها در دنیا

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 131-148

شهناز مشایخ؛ سیده سمانه شاهرخی


4. سهام خزانه و مزایای استفاده از آن در بورسها

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 105-125

شهناز مشایخ؛ سپیده سادات نصیری


5. بررسی انگیزه‌های مدیریت سود

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 53-70

شهناز مشایخ؛ زهرا اربابی؛ معصومه رحیمی فر


6. تأثیر اخبار و مراجع خبری بر بازار سرمایه

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 57-72

شهناز مشایخ؛ شهره حدیدی فرد؛ سرور پژمان


7. نوسانات قیمت طلا در بازار ایران و جهان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 101-124

شهناز مشایخ؛ راضیه سعادت آبادی؛ سمیه وطن خواه


8. فاصله‌ی گزارشگری مالی از اهداف مورد نظر استانداردهای حسابداری در ایران

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 41-64

شهناز مشایخ؛ هانیه حکمت؛ معصومه کاشف


9. بحران بدهی غرب

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 137-155

شهناز مشایخ؛ سمیرا ازنایی؛ زهره عباس تفرشی


10. آثار اقتصادی همگرایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1390

شهناز مشایخ؛ صدیقه شریفی؛ فهیمه رضایی


11. تاثیر سرمایه فکری بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌ها

دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 79-104

شهناز مشایخ؛ سعیده آدم پیرا؛ آمنه عابد


12. مروری بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شاخصی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 59-84

شهناز مشایخ؛ منا قدرتی؛ فائزه محمدی