نویسنده = رضوان حجازی
تعداد مقالات: 13
1. بررسی رابطه بین مدیریت سود و ناکارایی سرمایه‌گذاری: با تأیید بر نقش هزینه های نمایندگی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 27-51

رضوان حجازی؛ حمید فرهادی؛ ثریا ویسی حصار


2. اندازه‌گیری و گزارش ارزش تسهیلات اعطایی بانکها

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 149-170

مینا مقدسی نیکجه؛ رضوان حجازی؛ مرتضی اکبری؛ محمدعلی دهقان دهنوی


3. حسابداری کربن

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 69-85

ندا جعفری نسب کرمانی؛ رضوان حجازی


4. جهان‌شهروندی شرکتی؛ از مفاهیم تا اقدامات

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 17-34

رضوان حجازی؛ نهاله حیاتی


5. اهمیت اندازه گیری سرمایه فکری

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-19

رضوان حجازی؛ محمد علی پور


6. مدیریت بر مبنای ارزش، راهبری شرکتی و کارآفرینی شرکت: چارچوب اقتضایی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-18

رضوان حجازی؛ زهره عارف منش


7. سستم های حسابداری آب

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 27-44

رضوان حجازی؛ غریبه اسماعیلی کیا


8. مقایسه روش‌های ارزیابی سازمان: کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی (EFQM)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-15

رضوان حجازی؛ شهره جوادی؛ سارا سادات یزدانی طبایی


9. آیا بین سیستم‌های مختلف بهایابی تفاوت وجود دارد؟

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 73-88

رضوان حجازی؛ سیده سمانه شاهرخی


10. حسابداری کربن برای پایداری و مدیریت

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 99-121

رضوان حجازی؛ منیژه رامشه


11. چشم­ اندازی به تئوری حسابداری اثباتی

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 69-96

رضوان حجازی؛ محمد اوجی


12. مقدمه‌ای بر حسابداری مدیریت زیست محیطی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 129-150

رضوان حجازی؛ یوسف قنبری


13. ارتباط استراتژی سرمایه­گذاری با ارزش افزوده اقتصادی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 19-36

نسیم اصولی؛ رضوان حجازی؛ هاشم ولی پور