نویسنده = محسن دستگیر
تعداد مقالات: 1
1. سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد و ویژگی‌های شرکتی موثر بر آن

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 19-33

محسن دستگیر؛ امین یوسفی؛ کریم ایمانی