نویسنده = داریوش فروغی
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل به کارگیری مفهوم ارزش افزوده اقتصادی در بهایابی هدف

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 139-150

داریوش فروغی؛ محمد نوروزی


2. پاسخگویی و چالش افشای اطلاعات

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 73-94

داریوش فروغی؛ مجتبی سلیمانی مارشک


3. چگونگی تأثیر عامل روند حرکت بر بازده سهام

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 19-36

داریوش فروغی؛ بهاره خورسندی فر


4. چگونگی تأثیر عامل روند حرکت بر بازده سهام

دوره 1، شماره 3، زمستان 1390

داریوش فروغی؛ بهاره خورسندی فر


5. چگونگی ارتباط تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 137-154

داریوش فروغی؛ هاجر محمدی