نویسنده = نرگس حمیدیان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی علل وقوع و انتشار بحران مالی جهانی با تأکید بر رویکرد پیچیدگی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 31-50

مهدی عربصالحی؛ علیرضا رهروی دستجردی؛ نرگس حمیدیان