نویسنده = صبری علی پناه
تعداد مقالات: 1
1. فناوری اطلاعات و راهبری شرکتی

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 27-38

صبری علی پناه؛ ریحانه هادیان