نویسنده = علی رحمانی
تعداد مقالات: 4
1. ارتباط تنوع‌بخشی شرکتی با ارزش شرکت

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 19-34

علی رحمانی؛ شیما احمدی


2. رابطه بین شفافیت و افشا با اندازه شرکت

دوره 1، شماره 3، زمستان 1390

علی رحمانی؛ علیا له داد


3. تغییر در مدل ارائه صورت‌های مالی :نگرش جامعه حسابداری ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 35-55

علی رحمانی؛ جنت مسافری


4. تغییر مقررات مالیات شرکت ها و سرمایه‌گذاری شرکت های تولیدی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 109-121

علی رحمانی؛ حسن حیدری بالی