نویسنده = امین یوسفی
تعداد مقالات: 2
1. اجتناب از مالیات، نحوه اندازه گیری و عوامل موثر بر آن

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 121-142

عبدالله خانی؛ کریم ایمانی؛ امین یوسفی


2. سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد و ویژگی‌های شرکتی موثر بر آن

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 19-33

محسن دستگیر؛ امین یوسفی؛ کریم ایمانی