نویسنده = اکبر اعتباریان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش اطلاعات حسابداری در بودجه و بودجه‌ریزی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 53-71

اکبر اعتباریان؛ مصطفی عمادزاده؛ علی روحانی