نویسنده = داوود صالح فر
تعداد مقالات: 1
1. تبیین عوامل موثر بر عدم تمایل دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری به تحقیق و پژوهش

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 97-116

حمید سلیمانی؛ حجت سلیمانی؛ داوود صالح فر