کلیدواژه‌ها = سهولت استفاده مشاهده شده
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تجربی پذیرش نرم افزارهای حسابداری در میان دانشجویان

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-28

مهدی صالحی؛ مهدی نوروزی