کلیدواژه‌ها = تغییرات قیمت سهام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر عوامل درونی برتغییرات قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 103-138

پرویز سعیدی؛ حسین اسلامی مفیدآبادی؛ سیدمحمدرضا خلیل زاده