کلیدواژه‌ها = مالکیت سهامداران نهادی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر روی واکنش سرمایه گذاران

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 139-165

علی اصغر متقی؛ حجت غریب؛ رامین قوی پنجه