کلیدواژه‌ها = "سرمایه بکار گرفته شده"
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سرمایه فکری بر رقابت بازار محصول

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-18

مسعود طاهری نیا؛ زهرا فضل الهی دهکردی