کلیدواژه‌ها = اثربخشی
تعداد مقالات: 1
1. حسابرسی عملکرد با تأکید بر بخش عمومی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 71-98

مهناز محمودخانی؛ ریحانه احمدی