کلیدواژه‌ها = مدیریت سود افزایشی
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت سود افزایشی، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 61-80

رضیه علی خانی؛ مهدی مران جوری؛ سیده فاطمه سیدزاده