کلیدواژه‌ها = "عوامل تأثیر گذار متمایز"
تعداد مقالات: 1
1. اهمیت زمینه صنعت در نوع رویه‌های حسابداری مدیریت

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 81-96

هاشم ولی پور؛ هاشم کاویانی فرد