کلیدواژه‌ها = الگوهای اخلاقی
تعداد مقالات: 1
1. کارکرد اخلاقی تئوری عدالت در حسابداری

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 111-127

مهدی کاظمی علوم؛ مصطفی عبدی؛ زهرا حیدری معقول