کلیدواژه‌ها = اندازه شرکت
تعداد مقالات: 4
4. رابطه بین شفافیت و افشا با اندازه شرکت

دوره 1، شماره 3، زمستان 1390

علی رحمانی؛ علیا له داد