کلیدواژه‌ها = تغییرات شرایط جوی
تعداد مقالات: 1
1. حسابداری کربن برای پایداری و مدیریت

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 99-121

رضوان حجازی؛ منیژه رامشه