کلیدواژه‌ها = حاکمیت شرکتی
تعداد مقالات: 9
1. بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و کارایی کمیته حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1399

احمدصادق سلطانی نژاد؛ علیرضا رحیمی؛ کاظم شمس الدینی


2. تبیین حاکمیت شرکتی با استفاده از تئوری اقتضائی: مسیر تحقیقات آتی

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 71-89

فرشاد سبز علی پور؛ محمد علی اقایی؛ سحر سپاسی


4. مدیریت سود افزایشی، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 61-80

رضیه علی خانی؛ مهدی مران جوری؛ سیده فاطمه سیدزاده


5. تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر روی واکنش سرمایه گذاران

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 139-165

علی اصغر متقی؛ حجت غریب؛ رامین قوی پنجه


8. ارزیابی حاکمیت شرکتی در شرایط عدم اطمینان با استفاده از منطق فازی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-15

مهدی علی نژاد ساروکلائی؛ فاطمه افشار زیدآبادی؛ اکبر رحیمی پور