کلیدواژه‌ها = شفافیت و افشا
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی حاکمیت شرکتی در شرایط عدم اطمینان با استفاده از منطق فازی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-15

مهدی علی نژاد ساروکلائی؛ فاطمه افشار زیدآبادی؛ اکبر رحیمی پور


2. رابطه بین شفافیت و افشا با اندازه شرکت

دوره 1، شماره 3، زمستان 1390

علی رحمانی؛ علیا له داد