کلیدواژه‌ها = مدیریت سود
تعداد مقالات: 8
1. بررسی رابطه بین مدیریت سود و ناکارایی سرمایه‌گذاری: با تأیید بر نقش هزینه های نمایندگی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 27-51

رضوان حجازی؛ حمید فرهادی؛ ثریا ویسی حصار


3. تاثیر حسابداری محافظه کارانه بر رابطه بین مدیریت سود و گزارشگری مالیاتی متهورانه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 23-40

امیرعلی بندریان؛ سیدعلی واعظ؛ فرامرز مقصودی


5. بررسی انگیزه‌های مدیریت سود

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 53-70

شهناز مشایخ؛ زهرا اربابی؛ معصومه رحیمی فر


6. بررسی تأثیر الزامات افشای معاملات با اشخاص وابسته بر مدیریت سود

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 65-83

احمد خدامی پور؛ میثم امینی نیا؛ رحمت الله هوشمند زعفرانیه


7. بررسی ابهام گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام

دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 17-34

صابر شعری؛ پیمان سماواتی


8. تغییر در مدل ارائه صورت‌های مالی :نگرش جامعه حسابداری ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 35-55

علی رحمانی؛ جنت مسافری