کلیدواژه‌ها = سرمایه فکری
تعداد مقالات: 6
2. اهمیت اندازه گیری سرمایه فکری

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-19

رضوان حجازی؛ محمد علی پور


4. مرروی بر مدل های کمی سنجش سرمایه فکری

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 165-183

پرستو مصطفایی


5. ارزش گذاری سرمایه فکری

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 107-118

محسن زمانی گندمانی؛ مریم مهاجرانی


6. تاثیر سرمایه فکری بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌ها

دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 79-104

شهناز مشایخ؛ سعیده آدم پیرا؛ آمنه عابد