کلیدواژه‌ها = ساختار سرمایه
تعداد مقالات: 10
1. قدرت مدیر عامل و ساختار سرمایه مبتنی بر مدل لی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-20

فریدون رهنمای رودپشتی؛ اناهیتا زندی


3. ساختار سرمایه و نظریه نمایندگی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 41-66

نظام الدین رحیمیان؛ بهمن قادری؛ پیمان رسولی


4. تبیین رابطه ساختار سرمایه، مسئله نمایندگی و عملکرد شرکت

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 133-159

ولی خدادادی؛ سجاد ویسی


6. بررسی رابطه بین معیارهای اهرم مالی(ساختار سرمایه) و معیارهای ارزیابی عملکرد

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-18

عزیز گرد؛ حسام وقفی؛ محسن فکوری