کلیدواژه‌ها = حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک
تعداد مقالات: 1
1. حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک :تجاربی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 123-142

جمال برزگری خانقاه؛ محمد علی فیض‌پور