کلیدواژه‌ها = استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی
تعداد مقالات: 6
2. مروری بر شواهد تأثیرگذاری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر حرفه حسابرس

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 37-56

محسن دهمرده قلعه نو؛ فاطمه صفری سرچاه؛ حمید زارعی


3. استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی: مزایا و چالش‌ها برای سرمایه گذاران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 47-69

جواد اورادی؛ حسین جعفری جم؛ حمید زارعی


4. نقش حسابرسی داخلی در پیاده سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 39-58

مهناز محمودخانی؛ ریحانه احمدی


6. آثار اقتصادی همگرایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1390

شهناز مشایخ؛ صدیقه شریفی؛ فهیمه رضایی