کلیدواژه‌ها = نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین شفافیت و افشا با اندازه شرکت

دوره 1، شماره 3، زمستان 1390

علی رحمانی؛ علیا له داد