کلیدواژه‌ها = معیار اندازه‌گیری
تعداد مقالات: 1
1. کیفیت سود و معیارهای اندازه گیری آن

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 125-145

محمدحسین صفرزاده