کلیدواژه‌ها = سود حسابداری
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی عوامل موثر بر ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 53-67

وحید محمدی؛ غلامرضا کردستانی


2. بررسی عوامل ایجادکننده ی مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی، در ایران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 37-55

علیرضا نیازپور؛ داریوش جاوید؛ علیرضا غیاثوند


3. کیفیت سود و معیارهای اندازه گیری آن

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 125-145

محمدحسین صفرزاده