کلیدواژه‌ها = کیفیت گزارشگری مالی
تعداد مقالات: 5
1. ارتباط هزینه‌های نمایندگی و سلب منافع سهامداران اقلیت با تاکید بر نقش کیفیت گزارشگری مالی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-24

یونس بادآور نهندی؛ فیروز نظاری ابر؛ رقیه دهقان


2. کیفیت گزارشگری مالی و بندهای تعدیلی حسابرسی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 61-80

نازنین بشیری منش؛ ملیحه پاکدل


3. تأثیر توانایی مدیریتی بر کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 97-126

داریوش فروغی؛ امین ساکیانی


4. تخصص صنعت حسابرس و پیامدهای حسابرسی

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 21-45

سید حسین علوی طبری؛ زهره عارف منش


5. رابطه سازوکارهای راهبری شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-19

کاوه مهرانی؛ سلمان بیک بشرویه؛ زهره شهیدی