کلیدواژه‌ها = مدیران غیرموظف
تعداد مقالات: 2
2. رابطه سازوکارهای راهبری شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-19

کاوه مهرانی؛ سلمان بیک بشرویه؛ زهره شهیدی