کلیدواژه‌ها = کمیته حسابرسی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی سازوکارهای نظارتی و کنترلیِ نظام راهبری شرکتی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 59-82

محمود لاری دشت بیاض؛ هنگامه نظری؛ مصطفی قناد