کلیدواژه‌ها = استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
تعداد مقالات: 1
1. چرایی پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در کشورهای در حال توسعه

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 87-99

منوچهر روستا؛ علی اصغر دهقانی سعدی