کلیدواژه‌ها = چسبندگی هزینه
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه رفتار چسبندگی هزینه‌ها در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 135-155

سید حسام وقفی؛ کاوه پرندین؛ سامیران خواجه زاده


2. مدیریت سود افزایشی، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 61-80

رضیه علی خانی؛ مهدی مران جوری؛ سیده فاطمه سیدزاده


3. عدم تقارن در رفتار هزینه ها- چسبندگی هزینه ها; شواهد، علل و تاثیرات

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 69-92

جواد نیک کار؛ قدرت اله حیدری نژاد